Felhasználási feltételek

Utolsó frissítés: 2023. május 26

Kérjük, hogy Szolgáltatásunk használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket.

Értelmezés és definíciók

Értelmezés

Azok a szavak, amelyek kezdőbetűjét nagybetűvel írják, a következő feltételek mellett határozzák meg a jelentésüket. A következő meghatározások jelentése ugyanaz, függetlenül attól, hogy egyes vagy többes számban szerepelnek.

Definíciók

A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában:

 • Leányvállalat olyan gazdálkodó egység, amely egy fél ellenőrzése alatt áll, egy fél irányítása alatt áll, vagy amely egy féllel közös ellenőrzés alatt áll, ahol az „irányítás” az 50% vagy több részvény, részvényrészesedés vagy egyéb, az igazgatók vagy más irányító hatóság megválasztására szavazásra jogosult értékpapír tulajdonjogát jelenti.
 • fiók olyan egyedi fiókot jelent, amelyet az Ön számára hoztak létre, hogy hozzáférhessen Szolgáltatásunkhoz vagy Szolgáltatásunk egyes részeihez.
 • Ország utal: Missouri, Egyesült Államok
 • Vállalat (a jelen Szerződésben „Vállalat”, „Mi”, „Mi” vagy „Mi” néven hivatkozunk) a ScanCode, LLC, 16982 Manchester Road, #272, Wildwood, MO 63040 címre utal.
 • Tartalom olyan tartalomra vonatkozik, mint például szöveg, képek vagy egyéb információk, amelyeket Ön közzétehet, feltölthet, linkelhet vagy más módon elérhetővé tehet, függetlenül a tartalom formájától.
 • Eszköz minden olyan eszközt jelent, amely hozzáférhet a Szolgáltatáshoz, például számítógép, mobiltelefon vagy digitális táblagép.
 • Visszacsatolás az Ön által küldött visszajelzést, újítást vagy javaslatot a Szolgáltatásunk tulajdonságaival, teljesítményével vagy funkcióival kapcsolatban.
 • Ingyenes próbaverzió korlátozott időtartamra utal, amely ingyenes lehet az előfizetés megvásárlásakor.
 • Áruk hivatkozzon a Szolgáltatáson eladásra kínált cikkekre.
 • Megrendelések azt jelenti, hogy Ön arra kér, hogy árut vásároljon tőlünk.
 • Promóciók a Szolgáltatáson keresztül kínált versenyekre, nyereményjátékokra vagy egyéb promóciókra hivatkozhat.
 • Szolgáltatás a Weboldalra hivatkozik.
 • Előfizetések hivatkozhat azokra a szolgáltatásokra vagy a Szolgáltatáshoz való hozzáférésre, amelyeket a Társaság előfizetéses alapon kínál Önnek.
 • Felhasználási feltételek (más néven „Feltételek”): jelen Feltételek és feltételek, amelyek az Ön és a Vállalat között a Szolgáltatás használatára vonatkozó teljes megállapodást alkotják.
 • Harmadik fél közösségi médiaszolgáltatása harmadik fél által biztosított bármely szolgáltatás vagy tartalom (beleértve az adatokat, információkat, termékeket vagy szolgáltatásokat), amelyet a Szolgáltatás megjeleníthet, tartalmazhat vagy elérhetővé tehet.
 • Weboldal a ScanCode-ra vonatkozik, amely innen érhető el scancodeqr.com
 • Ön a Szolgáltatáshoz hozzáférő vagy azt használó magánszemélyt, vagy azt a társaságot vagy más jogi személyt jelenti, amelynek nevében az adott személy hozzáfér a Szolgáltatáshoz vagy azt használja, adott esetben.

Elismerés

Ezek a Szolgáltatás használatára vonatkozó Feltételek, valamint az Ön és a Vállalat között érvényben lévő szerződés. Jelen Általános Szerződési Feltételek rögzítik minden felhasználó jogait és kötelezettségeit a Szolgáltatás használatával kapcsolatban.

A Szolgáltatáshoz való hozzáférés és annak használatának feltétele, hogy Ön elfogadja és betartja a jelen Feltételeket. A jelen Általános Szerződési Feltételek minden látogatóra, felhasználóra és másokra vonatkoznak, akik hozzáférnek vagy használják a Szolgáltatást.

A Szolgáltatás elérésével vagy használatával Ön magára nézve kötelezőnek ismeri el ezeket a feltételeket. Ha nem ért egyet a jelen Feltételek bármely részével, akkor nem férhet hozzá a Szolgáltatáshoz.

Ön kijelenti, hogy elmúlt 18. életévét betöltötte. A Társaság nem engedélyezi 18 éven aluliak számára a Szolgáltatás használatát szülői beleegyezés nélkül.

A Szolgáltatáshoz való hozzáférés és a szolgáltatás használatának feltétele az is, hogy Ön elfogadja és betartja a Vállalat adatvédelmi szabályzatát. Adatvédelmi szabályzatunk leírja az Alkalmazás vagy a Webhely használata során az Ön személyes adatainak gyűjtésére, felhasználására és közzétételére vonatkozó irányelveinket és eljárásainkat, valamint tájékoztatja Önt az Ön adatvédelmi jogairól és arról, hogy a törvény hogyan védi Önt. Kérjük, hogy szolgáltatásunk használata előtt figyelmesen olvassa el Adatvédelmi szabályzatunkat.

Árurendelések leadása

A Szolgáltatáson keresztül történő árurendelés leadásával Ön szavatolja, hogy jogilag képes kötelező erejű szerződések megkötésére.

Az Ön adatai

Ha megrendelést kíván leadni a Szolgáltatáson elérhető árukra, előfordulhat, hogy meg kell adnia bizonyos, a Rendelésével kapcsolatos információkat, beleértve, korlátozás nélkül, az Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát, hitelkártyaszámát, a vásárlás lejárati dátumát. Az Ön hitelkártyája, számlázási címe és szállítási adatai.

Ön kijelenti és szavatolja, hogy: (i) Önnek törvényes joga van bármilyen hitel- vagy betéti kártyá(ka)t vagy egyéb fizetési mód(oka)t használni bármely Rendeléssel kapcsolatban; és (ii) az Ön által részünkre bocsátott információ valós, pontos és teljes.

Az ilyen információk elküldésével Ön feljogosítja számunkra, hogy az információkat a fizetést feldolgozó harmadik feleknek adjuk át, hogy megkönnyítsük Megrendelése teljesítését.

Rendelés lemondása

Fenntartjuk a jogot, hogy megrendelését bármikor megtagadjuk vagy töröljük bizonyos okok miatt, beleértve, de nem kizárólagosan:

 • Áruk elérhetősége
 • Hibák az áruk leírásában vagy áraiban
 • Hibák a rendelésben

Fenntartjuk a jogot, hogy visszautasítsuk vagy töröljük Megrendelését, ha csalás vagy jogosulatlan vagy illegális tranzakció gyanúja merül fel.

Az Ön megrendelés törlésének jogai

Bármilyen megvásárolt árut csak a jelen Általános Szerződési Feltételek és Visszaküldési szabályzatunk szerint lehet visszaküldeni.

Visszaküldési szabályzatunk a jelen Általános Szerződési Feltételek részét képezi. Kérjük, olvassa el visszaküldési szabályzatunkat, hogy többet megtudjon a megrendelés törlésére vonatkozó jogáról.

Az Ön megrendelésétől való elállási joga csak azokra az Árukra vonatkozik, amelyeket ugyanolyan állapotban küldenek vissza, mint ahogyan azokat átvette. Ezenkívül mellékelnie kell az összes termékre vonatkozó utasítást, dokumentumot és csomagolást. A sérült vagy nem abban az állapotban lévő árukat, mint amilyennek Ön kapta, vagy amelyek egyszerűen az eredeti csomagolás felbontásán túl kopottak, nem térítjük vissza. Ezért ésszerű gondossággal kell eljárnia a megvásárolt Árukról, amíg azok az Ön birtokában vannak.

Legkésőbb 14 napon belül visszatérítjük Önnek a visszaküldött áru kézhezvételétől számított 14 napon belül. Ugyanazt a fizetési módot fogjuk használni, mint amit Ön a Megrendeléshez használt, és az ilyen visszatérítésért Önnek semmilyen díjat nem kell fizetnie.

Önnek nincs joga lemondani az alábbi áruk egyikének szállítására vonatkozó Megrendelését:

 • Az Ön által megadott vagy egyértelműen személyre szabott áruk szállítása.
 • Olyan Áruk szállítása, amelyek jellegüknél fogva visszaküldésre nem alkalmasak, gyorsan romlanak, vagy a lejárati idő lejárt.
 • Egészségvédelmi vagy higiéniai okokból visszaküldésre alkalmatlan, szállítás után felbontott áruk szállítása.
 • Olyan áruk szállítása, amelyek a kiszállítást követően természetüknél fogva elválaszthatatlanul keverednek más cikkekkel.
 • Nem tárgyi adathordozón biztosított digitális tartalom szolgáltatása, ha a teljesítés az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulásával kezdődött, és Ön elismerte az elállási jogának elvesztését.

Elérhetőség, hibák és pontatlanságok

A szolgáltatással kapcsolatos árukínálatunkat folyamatosan frissítjük. Előfordulhat, hogy a Szolgáltatásunkon elérhető Áruk árazása rossz, pontatlanul van leírva, vagy nem elérhetők, és késéseket tapasztalhatunk a Szolgáltatásunkon szereplő Áruinkkal kapcsolatos információk frissítése során, valamint a más webhelyeken megjelenő hirdetéseinkben.

Nem tudjuk garantálni, és nem garantáljuk semmilyen információ pontosságát vagy teljességét, beleértve az árakat, a termékképeket, a specifikációkat, a rendelkezésre állást és a szolgáltatásokat. Fenntartjuk magunknak a jogot az információk megváltoztatására vagy frissítésére, valamint a hibák, pontatlanságok vagy hiányosságok kijavítására, előzetes értesítés nélkül.

Árak politika

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a Megrendelés elfogadása előtt bármikor felülvizsgálja árait.

A feltüntetett árakat a Társaság a Megrendelés elfogadását követően felülvizsgálhatja abban az esetben, ha a szállítást kormányzati intézkedés, a vámok változása, a megemelkedett szállítási díj, a magasabb devizaköltség és a Vállalat hatáskörén kívül álló egyéb okok miatt befolyásoló esemény történik. . Ebben az esetben Önnek jogában áll törölni megrendelését.

Kifizetések

Minden megvásárolt Áru egyszeri fizetési kötelezettség alá esik. Fizetni a rendelkezésünkre álló különféle fizetési módokon keresztül lehet, mint például a Visa, MasterCard, American Express kártyák, online fizetési módok (például PayPal), digitális pénztárcák (például Apple Pay) és ACH csoportos beszedési megbízás.

A fizetési kártyákat (hitelkártyák vagy betéti kártyák) érvényességi ellenőrzésnek kell alávetni, és az Ön kártyakibocsátója engedélyezi. Ha nem kapjuk meg a szükséges felhatalmazást, nem vállalunk felelősséget a Megrendelés késedelméért vagy elmulasztásáért.

Előfizetések

Előfizetési időszak

A Szolgáltatás vagy a Szolgáltatás egyes részei csak fizetős előfizetéssel érhetők el. Az Előfizetés megvásárlásakor kiválasztott előfizetési csomag típusától függően ismétlődően és időszakosan (például napi, heti, havi vagy éves) előre számlázunk.

Minden időszak végén az Ön Előfizetése automatikusan megújul, pontosan ugyanazokkal a feltételekkel, hacsak Ön nem mondja le vagy a Vállalat lemondja azt.

Előfizetések lemondása

Előfizetésének megújítását lemondhatja a Fiókbeállítások oldalán, vagy a Vállalathoz fordulva. Az aktuális Előfizetési időszakra vonatkozóan már kifizetett díjakat nem térítjük vissza, és az aktuális Előfizetési időszak végéig hozzáférhet a Szolgáltatáshoz.

Számlázás

Önnek pontos és teljes számlázási információkat kell megadnia a Vállalat számára, beleértve a teljes nevet, címet, államot, irányítószámot, telefonszámot és az érvényes fizetési mód adatait.

Amennyiben az automatikus számlázás bármilyen okból meghiúsul, a Társaság elektronikus számlát állít ki, melyben jelzi, hogy Ön egy meghatározott határidőn belül manuálisan köteles eljárni, a számlán feltüntetett számlázási időszaknak megfelelő teljes fizetéssel.

Díjváltozások

A Társaság saját belátása szerint és bármikor módosíthatja az Előfizetési díjakat. Bármilyen Előfizetési díj változás az aktuális Előfizetési időszak végén lép hatályba.

A Vállalat ésszerű időn belül előzetesen értesíti Önt az Előfizetési díjak bármilyen változásáról, hogy lehetőséget adjon az Előfizetés megszüntetésére, mielőtt az ilyen változás hatályba lép.

A Szolgáltatásnak az Előfizetési díj változásának hatálybalépését követő további használata az Ön beleegyezését jelenti a módosított Előfizetési díj összegének megfizetésére.

Visszatérítések

A törvény által előírt esetek kivételével a befizetett előfizetési díjak nem téríthetők vissza.

A Társaság eseti alapon mérlegelhet bizonyos, az Előfizetésekre vonatkozó visszatérítési kérelmeket, és a Vállalat kizárólagos belátása szerint teljesíthet.

Ingyenes próbaverzió

A Vállalat saját belátása szerint korlátozott ideig ingyenes próbaverzióval rendelkező Előfizetést kínálhat.

Előfordulhat, hogy meg kell adnia számlázási adatait az ingyenes próbaverzióra való feliratkozáshoz.

Ha megadja számlázási adatait az ingyenes próbaverzióra való feliratkozáskor, a Vállalat nem számít fel díjat az ingyenes próbaidőszak lejártáig. Az ingyenes próbaidőszak utolsó napján, hacsak nem mondta le az előfizetését, automatikusan megterheljük a kiválasztott előfizetés típusának megfelelő előfizetési díjat.

Ha nem iratkozik fel fizetős előfizetésre az ingyenes próbaidőszak lejárta előtt, akkor az Ön által platformunkon létrehozott összes tartalom törlődik.

A Vállalat bármikor és előzetes értesítés nélkül fenntartja a jogot, hogy (i) módosítsa az Ingyenes próbaverzió ajánlatának feltételeit, vagy (ii) törölje az ingyenes próbaverziós ajánlatot.

Promóciók

A Szolgáltatáson keresztül elérhető bármely Promócióra a jelen Feltételektől eltérő szabályok vonatkozhatnak.

Ha részt vesz bármely Promócióban, kérjük, tekintse át a vonatkozó szabályokat, valamint Adatvédelmi szabályzatunkat. Ha a Promóció szabályai ütköznek jelen Feltételekkel, a Promóció szabályai érvényesek.

Felhasználói fiókok

Amikor fiókot hoz létre nálunk, pontos, teljes és mindenkor aktuális információkat kell megadnia számunkra. Ennek elmulasztása a Feltételek megsértését jelenti, ami a Szolgáltatásunkon lévő fiókjának azonnali megszüntetését vonhatja maga után.

Ön felelős a Szolgáltatáshoz való hozzáféréshez használt jelszó megőrzéséért, valamint a jelszavával végzett tevékenységekért vagy műveletekért, függetlenül attól, hogy a jelszava a Szolgáltatásunkhoz vagy egy harmadik fél közösségi médiaszolgáltatásához tartozik.

Ön vállalja, hogy jelszavát nem adja ki harmadik félnek. Azonnal értesítenie kell minket, ha tudomást szerez a biztonság megsértéséről vagy fiókja jogosulatlan használatáról.

Megfelelő felhatalmazás nélkül nem használhatja felhasználónévként más személy vagy entitás nevét, vagy amely nem jogszerűen használható, olyan nevet vagy védjegyet, amelyre Öntől eltérő más személy vagy szervezet bármely joga vonatkozik, vagy olyan nevet, amely egyébként sértő, vulgáris vagy obszcén.

Tartalom

Az Ön joga a tartalom közzétételéhez

Szolgáltatásunk lehetővé teszi, hogy tartalmakat tegyen közzé. Ön felelős a Szolgáltatásban közzétett tartalomért, beleértve annak jogszerűségét, megbízhatóságát és megfelelőségét.

A Tartalmak Szolgáltatásba való közzétételével Ön jogot és engedélyt ad számunkra az ilyen Tartalmak használatára, módosítására, nyilvános előadására, nyilvános megjelenítésére, reprodukálására és terjesztésére a Szolgáltatáson keresztül és azon keresztül. Ön fenntartja a Szolgáltatáson keresztül vagy azon keresztül benyújtott, közzétett vagy megjelenített Tartalomra vonatkozó minden jogát, és Ön felelős e jogok védelméért. Ön elfogadja, hogy ez a licenc magában foglalja a jogot arra, hogy az Ön Tartalmát a Szolgáltatás többi felhasználója számára elérhetővé tegyük, akik szintén használhatják az Ön Tartalmát a jelen Feltételek értelmében.

Ön kijelenti és szavatolja, hogy (i) a Tartalom az Öné (Ön a tulajdonosa), vagy Önnek joga van használni azt, és megadja nekünk a jelen Feltételekben meghatározott jogokat és licencet, és (ii) az Ön Tartalmának közzététele a Szolgáltatáson keresztül nem sérti senki személyiségi jogait, nyilvánossághoz fűződő jogait, szerzői jogait, szerződéses jogait vagy bármely más jogát.

Tartalmi korlátozások

A Társaság nem vállal felelősséget a Szolgáltatás felhasználóinak tartalmáért. Ön kifejezetten megérti és elfogadja, hogy kizárólag Ön felelős a Tartalomért és minden olyan tevékenységért, amely a fiókjában történik, akár Ön, akár a fiókját használó bármely harmadik személy teszi ezt.

Nem továbbíthat olyan tartalmat, amely jogellenes, sértő, felkavaró, undort kelteni, fenyegető, rágalmazó, rágalmazó, obszcén vagy egyéb módon kifogásolható. Ilyen kifogásolható tartalom például, de nem kizárólagosan, a következők:

 • Jogellenes vagy jogellenes tevékenység elősegítése.
 • Rágalmazó, diszkriminatív vagy aljas tartalom, beleértve a vallásra, fajra, szexuális irányultságra, nemre, nemzeti/etnikai származásra vagy más célcsoportokra vonatkozó hivatkozásokat vagy kommentárokat.
 • Spam, géppel – vagy véletlenszerűen – generált, jogosulatlan vagy kéretlen reklámot, lánclevelet, a jogosulatlan megkeresés bármely más formáját, illetve a lottó vagy szerencsejáték bármely formáját.
 • Vírusok, férgek, rosszindulatú programok, trójai falók vagy egyéb olyan tartalom tárolása vagy telepítése, amelyet bármilyen szoftver, hardver vagy telekommunikációs berendezés megzavarására, károsítására vagy működésének korlátozására terveztek vagy szándékoznak, vagy bármilyen adatot vagy egyéb adatot károsítanak, vagy jogosulatlan hozzáférést szereznek azokhoz. harmadik személy információi.
 • Bármely fél tulajdonjogának megsértése, beleértve a szabadalmat, védjegyet, üzleti titkot, szerzői jogot, nyilvánossághoz való jogot vagy egyéb jogokat.
 • Bármely személy vagy entitás kiléte, beleértve a Vállalatot és annak alkalmazottait vagy képviselőit.
 • Bármely harmadik személy magánéletének megsértése.
 • Hamis információk és jellemzők.
 • Pornográf anyagok.
 • Nyíltan szexuális tartalmú anyagok.

A Vállalat fenntartja a jogot, de nem kötelezettséget arra, hogy saját belátása szerint eldöntse, hogy a Tartalom megfelelő-e, és megfelel-e a jelen Feltételeknek, vagy sem, elutasítsa vagy eltávolítsa ezt a tartalmat. A Vállalat fenntartja továbbá a jogot, hogy a Tartalmat formázza, módosítsa, és módosuljon. A Társaság korlátozhatja vagy visszavonhatja a Szolgáltatás használatát, ha Ön ilyen kifogásolható tartalmat tesz közzé. Mivel a Társaság nem tudja ellenőrizni a felhasználók és/vagy harmadik felek által a Szolgáltatáson közzétett összes tartalmat, Ön vállalja, hogy a Szolgáltatást saját felelősségére használja. Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás használatával olyan tartalomnak lehet kitéve, amelyet sértőnek, illetlennek, helytelennek vagy kifogásolhatónak talál, és elfogadja, hogy a Vállalat semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget semmilyen tartalomért, beleértve a hibákat vagy kihagyásokat is. bármilyen tartalom, vagy bármilyen veszteség vagy kár, amely bármely tartalom használatából ered.

Tartalom biztonsági mentések

Bár a Tartalomról rendszeres biztonsági másolat készül, a Társaság nem garantálja, hogy az adatok nem vesznek el vagy sérülnek meg.

Sérült vagy érvénytelen biztonsági mentési pontokat okozhat – korlátozás nélkül – az a Tartalom, amely a biztonsági mentés előtt megsérült, vagy amely a biztonsági mentés ideje alatt megváltozik.

A Vállalat támogatást nyújt, és megkísérli elhárítani az ismert vagy felfedezett problémákat, amelyek hatással lehetnek a Tartalom biztonsági másolataira. Ön azonban tudomásul veszi, hogy a Vállalat nem vállal felelősséget a Tartalom sértetlenségéért vagy a Tartalom használható állapotba való visszaállításának sikertelenségéért.

A tartalmat 30 napig tárolják a vállalat szerverein, majd törlik. Ön beleegyezik abba, hogy minden Tartalom teljes és pontos másolatát a Szolgáltatástól független helyen tárolja.

Szerzői jogi szabályzat

Szellemi tulajdon megsértése

Tiszteletben tartjuk mások szellemi tulajdonjogait. Irányelveink szerint válaszolunk minden olyan állításra, amely szerint a Szolgáltatáson közzétett tartalom bármely személy szerzői jogát vagy egyéb szellemi tulajdonjogát sérti.

Ha Ön a szerzői jog tulajdonosa vagy a nevében felhatalmazott, és úgy gondolja, hogy a szerzői jog által védett művet a Szolgáltatáson keresztül történő szerzői jogsértésnek minősülő módon másolták le, akkor írásban kell benyújtania az értesítést a szerzői jogi ügynökünknek e-mailben a qr@scancodeqr.com címen, és mellékelje értesítéséhez az állítólagos jogsértés részletes leírását.

Felelősségre vonhatják a károkért (beleértve a költségeket és az ügyvédi díjakat is), ha hamisan állítja, hogy bármely Tartalom sérti az Ön szerzői jogait.

DMCA-közlemény és DMCA-eljárás a szerzői jog megsértésével kapcsolatos követelésekre

A Digital Millennium Copyright Act (DMCA) értelmében bejelentést küldhet be, ha szerzői jogi képviselőnknek írásban megadja a következő információkat (további részletekért lásd: 17 USC 512(c)(3)):

 • A szerzői jogok tulajdonosa nevében eljárni jogosult személy elektronikus vagy fizikai aláírása.
 • Annak a szerzői joggal védett műnek a leírása, amelyet Ön szerint megsértettek, beleértve annak a helynek az URL-címét (azaz a weboldal címét), ahol a szerzői joggal védett mű létezik, vagy a szerzői joggal védett mű másolatát.
 • Annak az URL-nek vagy más konkrét helynek az azonosítása a Szolgáltatáson, ahol az Ön által állítása szerint jogsértő anyag található.
 • Az Ön címe, telefonszáma és e-mail címe.
 • Ön nyilatkozata arról, hogy jóhiszeműen úgy gondolja, hogy a vitatott felhasználást nem engedélyezi a szerzői jog tulajdonosa, annak képviselője vagy a törvény.
 • Ön által a hamis tanúzás büntetés terhe mellett tett nyilatkozat arról, hogy az Ön értesítésében szereplő fenti információk pontosak, és Ön a szerzői jog tulajdonosa, vagy felhatalmazással rendelkezik arra, hogy a szerzői jog tulajdonosa nevében eljárjon.

Felveheti a kapcsolatot szerzői jogi ügynökünkkel a qr@scancodeqr.com e-mail címen. Az értesítés kézhezvételét követően a Társaság saját belátása szerint megteszi az általa megfelelőnek ítélt lépéseket, beleértve a kifogásolt tartalom eltávolítását a Szolgáltatásból.

Szellemi tulajdon

A Szolgáltatás és annak eredeti tartalma (kivéve az Ön vagy más felhasználók által biztosított Tartalmat), a funkciók és a funkcionalitás a Vállalat és licencadói kizárólagos tulajdonát képezik és maradnak.

A Szolgáltatást mind az ország, mind a külföldi országok szerzői jogi, védjegyjogi és egyéb törvényei védik.

A Vállalat előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül védjegyeink és kereskedelmi ruháink semmilyen termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban nem használhatók fel.

Visszajelzése nekünk

Ön átruház minden jogot, jogcímet és érdekeltséget a Vállalatnak adott visszajelzésekben. Ha az ilyen engedményezés bármilyen okból hatástalan, Ön beleegyezik abba, hogy nem kizárólagos, állandó, visszavonhatatlan, jogdíjmentes, világméretű jogot és engedélyt biztosít a Vállalatnak az ilyen visszajelzések felhasználására, reprodukálására, közzétételére, továbbengedélyezésére, terjesztésére, módosítására és hasznosítására. korlátozás.

Más webhelyekre mutató hivatkozások

Szolgáltatásunk tartalmazhat hivatkozásokat harmadik felek webhelyeire vagy szolgáltatásokra, amelyek nem a Vállalat tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak.

A Vállalatnak nincs ellenőrzése harmadik felek webhelyeinek vagy szolgáltatásainak tartalma, adatvédelmi irányelvei vagy gyakorlata felett, és nem vállal felelősséget azokért. Ön tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy a Vállalat sem közvetlenül, sem közvetve nem felelős semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet a webhelyen elérhető bármely ilyen tartalom, áru vagy szolgáltatás használata vagy az azokra való támaszkodás okoz, vagy azzal összefüggésben okozott. vagy bármely ilyen webhelyen vagy szolgáltatáson keresztül.

Nyomatékosan javasoljuk, hogy olvassa el az Ön által felkeresett harmadik felek webhelyeinek vagy szolgáltatásainak feltételeit és adatvédelmi szabályzatát.

Felmondás

Előzetes értesítés és felelősség nélkül, bármilyen okból azonnal megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük Fiókját, ideértve korlátozás nélkül, ha Ön megsérti ezeket a Feltételeket.

A felmondást követően a Szolgáltatás használatára vonatkozó joga azonnal megszűnik. Ha meg kívánja szüntetni Fiókját, egyszerűen megszakíthatja a Szolgáltatás használatát, vagy lemondhatja előfizetését ügyfélportálunkon keresztül.

Korlátolt felelősség

Az Önt esetlegesen elszenvedett károk ellenére a Vállalat és bármely beszállítója teljes felelőssége a jelen Feltételek bármely rendelkezése értelmében, valamint az Ön kizárólagos jogorvoslati lehetősége a fentiek mindegyikére az Ön által a Szolgáltatáson keresztül ténylegesen kifizetett összegre vagy $25 USD-re korlátozódik. ha nem vásárolt semmit a Szolgáltatáson keresztül.

A vonatkozó jogszabályok által megengedett maximális mértékig a Vállalat vagy beszállítói semmilyen esetben sem felelősek semmilyen különleges, véletlen, közvetett vagy következményi kárért (ideértve, de nem kizárólagosan az elmaradt haszonból, adatvesztésből vagy adatvesztésből eredő károkat, ill. egyéb információ, üzleti megszakítás, személyi sérülés, a magánélet elvesztése, amely a Szolgáltatás, harmadik féltől származó szoftverek és/vagy harmadik féltől származó hardverek használatából vagy használatának képtelenségéből ered, vagy bármilyen módon összefügg a Szolgáltatással, vagy egyébként a jelen Feltételek bármely rendelkezésével összefüggésben), még akkor is, ha a Társaságot vagy bármely szállítót tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről, és akkor is, ha a jogorvoslat alapvető célját nem szolgálja.

Egyes államok nem teszik lehetővé a vélelmezett garanciák kizárását vagy a felelősség korlátozását a véletlen vagy következményes károkért, ami azt jelenti, hogy a fenti korlátozások némelyike nem érvényesül. Ezekben az államokban mindkét fél felelőssége a törvény által megengedett legnagyobb mértékben korlátozott.

„AHOGY VAN” és „AHOGY ELÉRHETŐ” Jogi nyilatkozat

A Szolgáltatást „AHOGY VAN” és „AHOGY ELÉRHETŐ” nyújtjuk Önnek, minden hibával és hibával mindennemű garancia nélkül. A hatályos jogszabályok által megengedett maximális mértékig a Vállalat a saját nevében és Leányvállalatai, valamint azok licencadói és szolgáltatói nevében kifejezetten elzár minden garanciát, legyen az kifejezett, hallgatólagos, törvényi vagy egyéb, a Szolgáltatás, beleértve az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra, a jogcímre és a jogsértés hiányára vonatkozó minden vélelmezett garanciát, valamint a kereskedésből, a teljesítményből, a használatból vagy a kereskedelmi gyakorlatból fakadó garanciákat. A fentiek korlátozása nélkül a Vállalat nem vállal garanciát vagy kötelezettséget, és nem vállal semmilyen nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltatás megfelel az Ön igényeinek, eléri a kívánt eredményt, kompatibilis lesz, vagy más szoftverrel, alkalmazással, rendszerrel vagy szolgáltatással működik, működik. megszakítás nélkül meg kell felelnie bármely teljesítmény- vagy megbízhatósági szabványnak, vagy hibamentesnek kell lennie, vagy hogy a hibák vagy hiányosságok kijavíthatók vagy kijavíthatók.

A fentiek korlátozása nélkül sem a Társaság, sem a társaság szolgáltatója nem vállal semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos nyilatkozatot vagy garanciát: (i) a Szolgáltatás működésére vagy elérhetőségére, illetve az információkra, tartalomra, anyagokra vagy termékekre vonatkozóan tartalmazza; (ii) a Szolgáltatás zavartalan vagy hibamentes lesz; (iii) a Szolgáltatáson keresztül nyújtott információk vagy tartalom pontosságára, megbízhatóságára vagy aktualitására vonatkozóan; vagy (iv) a Szolgáltatás, annak szerverei, a Vállalattól vagy nevében küldött tartalom vagy e-mailek vírusoktól, szkriptektől, trójai falóktól, férgektől, rosszindulatú programoktól, időzített bombáktól vagy egyéb káros összetevőktől mentesek.

Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé bizonyos típusú garanciák vagy korlátozások kizárását a fogyasztó vonatkozó törvényes jogaira vonatkozóan, így előfordulhat, hogy a fenti kizárások és korlátozások egy része vagy mindegyike nem vonatkozik Önre. Ebben az esetben azonban az e pontban foglalt kizárásokat és korlátozásokat a hatályos jogszabályok szerint érvényesíthető legnagyobb mértékben kell alkalmazni.

Irányadó jog

A jelen Feltételekre és a Szolgáltatás Ön általi használatára az ország törvényei az irányadók, kivéve a kollíziós szabályokat. Az Alkalmazás Ön általi használatára egyéb helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi törvények is vonatkozhatnak.

Viták megoldása

Ha bármilyen aggálya vagy vitája van a Szolgáltatással kapcsolatban, Ön beleegyezik abba, hogy a vitát először informálisan, a Vállalathoz fordulva próbálja meg rendezni.

Európai Uniós (EU) felhasználók számára

Ha Ön az Európai Unió fogyasztója, akkor a lakóhelye szerinti ország jogszabályainak minden kötelező rendelkezése élvezheti.

Az Egyesült Államok szövetségi kormányának végfelhasználási rendelkezései

Ha Ön az Egyesült Államok szövetségi kormányának végfelhasználója, akkor Szolgáltatásunk „Kereskedelmi cikknek” minősül, ahogyan ezt a kifejezést a 48 CFR §2.101 határozza meg.

Egyesült Államok jogi megfelelősége

Ön kijelenti és szavatolja, hogy (i) nem tartózkodik olyan országban, amelyre az Egyesült Államok kormánya embargója vonatkozik, vagy amelyet az Egyesült Államok kormánya „terrorizmust támogató” országként jelölt meg, és (ii) Ön nem szerepel az Egyesült Államok kormányának tiltott vagy korlátozott felek listáján.

Elválaszthatóság és lemondás

Elválaszthatóság

Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése végrehajthatatlannak vagy érvénytelennek bizonyul, az adott rendelkezést úgy módosítják és értelmezik, hogy az a vonatkozó jogszabályok szerint a lehető legnagyobb mértékben megvalósítsa az adott rendelkezés céljait, a többi rendelkezés pedig továbbra is érvényben marad.

Lemondás

Az itt meghatározottak kivételével a jelen Feltételek szerinti jog gyakorlásának vagy kötelezettség teljesítésének megkövetelésének elmulasztása nem befolyásolja a felek azon képességét, hogy ezt a jogot gyakorolják, vagy ezt követően bármikor megköveteljék a teljesítést, és a jogsértésről való lemondás sem minősül lemondásnak. bármely későbbi jogsértésről.

Fordítás Tolmácsolás

Előfordulhat, hogy ezeket a feltételeket lefordították, ha Szolgáltatásunkon elérhetővé tettük azokat. Ön elfogadja, hogy vita esetén az eredeti angol szöveg az irányadó.

A jelen Általános Szerződési Feltételek változásai

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor módosítsuk vagy kicseréljük jelen Feltételeket. Ha a felülvizsgálat lényeges Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy az új feltételek hatályba lépése előtt legalább 30 nappal korábban értesítsük. Azt, hogy mi minősül lényeges változásnak, saját belátásunk szerint határozzuk meg.

Ha a módosítások hatályba lépését követően továbbra is hozzáfér vagy használja Szolgáltatásunkat, Ön beleegyezik a módosított feltételek betartásába. Ha Ön részben vagy egészben nem ért egyet az új feltételekkel, kérjük, hagyja abba a weboldal és a Szolgáltatás használatát.

Lépjen kapcsolatba velünk

Ha bármilyen kérdése van jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban, forduljon hozzánk:

 • E-mailben: qr@scancodeqr.com
404számlaszámlázás2számla-számlázásaccount-qr2számla-qrachalipayalma-fizetésnyíl-le-kéknyíl-lefeléjobbra nyíl-2jobbra nyílszámlázásgondozásjelölje beBezárásszínhitelkártyactatörölüresszemfacebook-térFacebookgoogle-payGooglehamburger-fehérhamburgeritthonkép-elemképinstagram-térleszállási dátum2leszállási dátumlanding-facebook2landing-facebook-innerlanding-facebookleszállóhely2leszállóhelylanding-web2landing-web-belsőleszállóhálólanding-youtube2landing-youtube-innerlanding-youtubelevélszekrény2levélszekrényvillámlinkedin-négyzetlogo_steplogó-leszállólábKijelentkezésmenü-nyitva2menü-nyitvamodális-közelinemészrevétel-hibaészrevétel-sikerszünettelefonjátékpm_affirmpm_american_expresspm_amexpm_dinerspm_discoverpm_interacpm_jcbpm_maestropm_mastercardpm_payoneerpm_paypalpm_paysafepm_stripepm_unionpaypm_visapm_webmoneyárazásprofilQR-kódfelbontáskiválasztó nyílközösségi média ikonoksablonszövegtwitter-tértípusfeltölteniurlwechat-pay