Subscription Plans

All plans include access to ScanCode’s comprehensive QR account management & design platform.
Full Plan Comparisons

स्टार्टर

(५ कोड, १ ल्यान्डिङ पृष्ठ टेम्प्लेट)

$12 / monthly
 • परिमार्जनयोग्य, सहज सामग्री
 • एनिमेटेड र मानक QR कोडहरू
 • टेम्प्लेट र छवि ग्यालरीहरू
 • असीमित स्क्यान र डाउनलोडहरू

प्रो

(१० कोडहरू, ५ ल्यान्डिङ पृष्ठ टेम्प्लेटहरू)

$23 / monthly
 • स्टार्टरमा सबै कुरा
 • QR कोडमा लोगो थप्नुहोस्
 • विस्तारित एनिमेसन पुस्तकालय
 • टेम्प्लेट संग्रहहरू सिर्जना गर्नुहोस्

पूरा

(२० कोडहरू, १० ल्यान्डिङ पृष्ठ टेम्प्लेटहरू)

$34 / monthly
 • प्रो मा सबै कुरा
 • पूर्ण एनिमेसन पुस्तकालय
 • समवर्ती टेम्प्लेट सुइट
 • Resolution options

Have questions? Get in touch at info@scancodeqr.com and we’ll chat. All prices USD.