Subscription Plans

All plans include access to ScanCode’s comprehensive QR account management & design platform.
Full Plan Comparisons

Người khởi xướng

(5 mã, 1 mẫu trang đích)

$12 / hàng tháng
 • Nội dung trực quan, có thể xem lại
 • Mã QR hoạt hình và tiêu chuẩn
 • Phòng trưng bày mẫu & hình ảnh
 • Quét và tải xuống không giới hạn

Chuyên nghiệp

(10 mã, 5 mẫu trang đích)

$23 / hàng tháng
 • Mọi thứ trong Starter
 • Thêm logo vào mã QR
 • Thư viện hoạt ảnh mở rộng
 • Tạo bộ sưu tập mẫu

Hoàn thành

(20 mã, 10 mẫu trang đích)

$34 / hàng tháng
 • Mọi thứ trong Pro
 • Thư viện hoạt hình đầy đủ
 • Bộ mẫu đồng thời
 • Resolution options

Have questions? Get in touch at info@scancodeqr.com and we’ll chat. All prices USD.