Điều khoản và điều kiện

Cập nhật lần cuối: ngày 26 tháng 5 năm 2023

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này trước khi sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi.

Giải thích và Định nghĩa

Diễn dịch

Những từ có chữ cái đầu tiên được viết hoa có nghĩa được xác định trong các điều kiện sau. Các định nghĩa sau đây sẽ có cùng ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở số ít hay số nhiều.

Định nghĩa

Vì mục đích của các Điều khoản và Điều kiện này:

 • Chi nhánh nghĩa là một thực thể kiểm soát, chịu sự kiểm soát của hoặc dưới sự kiểm soát chung của một bên, trong đó “quyền kiểm soát” có nghĩa là quyền sở hữu từ 50% trở lên đối với cổ phần, lãi vốn chủ sở hữu hoặc chứng khoán khác được quyền bỏ phiếu bầu cử giám đốc hoặc cơ quan quản lý khác.
 • Tài khoản nghĩa là một tài khoản duy nhất được tạo để Bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc các phần của Dịch vụ của chúng tôi.
 • Quốc gia đề cập đến: Missouri, Hoa Kỳ
 • Công ty (được gọi là “Công ty”, “Chúng tôi”, “Chúng tôi” hoặc “Của chúng tôi” trong Thỏa thuận này) đề cập đến ScanCode, LLC, 16982 Manchester Road, #272, Wildwood, MO 63040.
 • Nội dung đề cập đến nội dung như văn bản, hình ảnh hoặc thông tin khác có thể được đăng, tải lên, liên kết đến hoặc cung cấp bởi Bạn, bất kể hình thức của nội dung đó.
 • Thiết bị có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập Dịch vụ như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng kỹ thuật số.
 • Nhận xét nghĩa là phản hồi, đổi mới hoặc đề xuất do Bạn gửi về các thuộc tính, hiệu suất hoặc tính năng của Dịch vụ của chúng tôi.
 • Dùng thử miễn phí đề cập đến một khoảng thời gian giới hạn có thể miễn phí khi mua Đăng ký.
 • Các mặt hàng tham khảo các mặt hàng được rao bán trên Dịch vụ.
 • Đơn hàng nghĩa là yêu cầu Bạn mua Hàng hóa từ Chúng tôi.
 • Khuyến mại tham khảo các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng hoặc các chương trình khuyến mãi khác được cung cấp thông qua Dịch vụ.
 • Dịch vụ đề cập đến Trang web.
 • Đăng ký đề cập đến các dịch vụ hoặc quyền truy cập vào Dịch vụ do Công ty cung cấp trên cơ sở đăng ký cho Bạn.
 • Các điều khoản và điều kiện (còn được gọi là “Điều khoản”) có nghĩa là các Điều khoản và Điều kiện này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Bạn và Công ty về việc sử dụng Dịch vụ.
 • Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba có nghĩa là bất kỳ dịch vụ hoặc nội dung nào (bao gồm dữ liệu, thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ) được cung cấp bởi bên thứ ba có thể được hiển thị, bao gồm hoặc cung cấp bởi Dịch vụ.
 • Trang mạng đề cập đến ScanCode, có thể truy cập từ scancodeqr.com
 • Bạn có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, nếu có.

Nhìn nhận

Đây là các Điều khoản và Điều kiện điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ này và thỏa thuận hoạt động giữa Bạn và Công ty. Các Điều khoản và Điều kiện này quy định các quyền và nghĩa vụ của tất cả người dùng liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.

Quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn tùy thuộc vào việc Bạn chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này. Các Điều khoản và Điều kiện này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu Bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của Điều khoản và Điều kiện này thì Bạn không thể truy cập Dịch vụ.

Bạn tuyên bố rằng bạn trên 18 tuổi. Công ty không cho phép những người dưới 18 tuổi sử dụng Dịch vụ mà không có sự đồng ý của cha mẹ.

Việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ cũng tùy thuộc vào việc Bạn chấp nhận và tuân thủ Chính sách quyền riêng tư của Công ty. Chính sách Bảo mật của Chúng tôi mô tả các chính sách và thủ tục của Chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của Bạn khi Bạn sử dụng Ứng dụng hoặc Trang web và cho Bạn biết về quyền riêng tư của Bạn và cách luật pháp bảo vệ Bạn. Vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo mật của Chúng tôi trước khi sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi.

Đặt hàng cho hàng hóa

Bằng cách đặt hàng Thông qua Dịch vụ, Bạn đảm bảo rằng Bạn có đủ năng lực pháp lý để ký kết các hợp đồng ràng buộc.

Thông tin của bạn

Nếu Bạn muốn đặt một Đơn đặt hàng cho Hàng hóa có sẵn trên Dịch vụ, Bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin nhất định liên quan đến Đơn hàng của Bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, Tên của Bạn, Email của Bạn, Số điện thoại của Bạn, Số thẻ tín dụng của Bạn, ngày hết hạn của Thẻ tín dụng của bạn, địa chỉ thanh toán của bạn và thông tin giao hàng của bạn.

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (i) Bạn có quyền hợp pháp để sử dụng bất kỳ (các) thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc (các) phương thức thanh toán khác liên quan đến bất kỳ Đơn hàng nào; và (ii) thông tin Bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ.

Bằng cách gửi thông tin như vậy, Bạn cấp cho chúng tôi quyền cung cấp thông tin cho các bên thứ ba xử lý thanh toán nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành Đơn đặt hàng của Bạn.

Hủy đơn hàng

Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy bỏ Đơn đặt hàng của Bạn bất kỳ lúc nào vì một số lý do nhất định bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Hàng có sẵn
 • Lỗi trong mô tả hoặc giá cả cho Hàng hóa
 • Các lỗi trong đơn đặt hàng của bạn

Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy bỏ Đơn đặt hàng của Bạn nếu nghi ngờ có gian lận hoặc giao dịch trái phép hoặc bất hợp pháp.

Quyền hủy đơn đặt hàng của bạn

Bất kỳ Hàng hóa nào bạn mua chỉ có thể được trả lại theo các Điều khoản và Điều kiện này và Chính sách Trả hàng của Chúng tôi.

Chính sách Trả hàng của chúng tôi là một phần của các Điều khoản và Điều kiện này. Vui lòng đọc Chính sách Trả hàng của chúng tôi để tìm hiểu thêm về quyền hủy Đơn đặt hàng của bạn.

Quyền hủy bỏ Đơn đặt hàng của Bạn chỉ áp dụng đối với Hàng hóa được trả lại trong tình trạng như Bạn đã nhận. Bạn cũng nên bao gồm tất cả các hướng dẫn sản phẩm, tài liệu và bao bì. Hàng hóa bị hư hỏng hoặc không trong tình trạng như Bạn đã nhận hoặc bị sờn rách ngoài việc mở bao bì ban đầu sẽ không được hoàn lại tiền. Do đó, Bạn nên chăm sóc hợp lý đối với Hàng hóa đã mua khi chúng thuộc quyền sở hữu của Bạn.

Chúng tôi sẽ hoàn trả cho Bạn không muộn hơn 14 ngày kể từ ngày Chúng tôi nhận được Hàng trả lại. Chúng tôi sẽ sử dụng cùng một phương thức thanh toán như Bạn đã sử dụng cho Đơn đặt hàng và Bạn sẽ không phải chịu bất kỳ khoản phí nào cho việc hoàn trả đó.

Bạn sẽ không có bất kỳ quyền nào để hủy Đơn đặt hàng đối với việc cung cấp bất kỳ Hàng hóa nào sau đây:

 • Việc cung cấp Hàng hóa được thực hiện theo thông số kỹ thuật của Bạn hoặc được cá nhân hóa rõ ràng.
 • Việc cung cấp Hàng hóa mà theo bản chất của chúng không phù hợp sẽ bị trả lại, xuống cấp nhanh chóng hoặc đã hết hạn sử dụng.
 • Việc cung cấp Hàng hóa không phù hợp để trả lại vì lý do bảo vệ sức khỏe hoặc vệ sinh và đã được đóng gói sau khi giao hàng.
 • Việc cung cấp Hàng hóa, sau khi giao hàng, theo bản chất của chúng, không thể tách rời với các mặt hàng khác.
 • Việc cung cấp nội dung kỹ thuật số không được cung cấp trên một phương tiện hữu hình nếu quá trình biểu diễn đã bắt đầu với sự đồng ý rõ ràng trước của Bạn và Bạn đã thừa nhận việc Bạn mất quyền hủy bỏ.

Tính khả dụng, lỗi và không chính xác

Chúng tôi liên tục cập nhật các dịch vụ Hàng hóa của Chúng tôi trên Dịch vụ. Hàng hóa có sẵn trên Dịch vụ của Chúng tôi có thể bị định giá sai, được mô tả không chính xác hoặc không có sẵn, và Chúng tôi có thể gặp phải sự chậm trễ trong việc cập nhật thông tin liên quan đến Hàng hóa của chúng tôi trên Dịch vụ và trong quảng cáo của Chúng tôi trên các trang web khác.

Chúng tôi không thể và không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào, bao gồm giá cả, hình ảnh sản phẩm, thông số kỹ thuật, tính khả dụng và dịch vụ. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật thông tin và sửa chữa các sai sót, không chính xác hoặc thiếu sót vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Chính sách giá cả

Công ty có quyền sửa đổi giá của mình bất kỳ lúc nào trước khi chấp nhận Đơn đặt hàng.

Giá niêm yết có thể được Công ty sửa đổi sau khi chấp nhận Đơn đặt hàng trong trường hợp có bất kỳ sự cố nào ảnh hưởng đến việc giao hàng do chính phủ hành động, thay đổi thuế hải quan, phí vận chuyển tăng, chi phí ngoại hối cao hơn và bất kỳ vấn đề nào khác ngoài tầm kiểm soát của Công ty . Trong trường hợp đó, Bạn sẽ có quyền hủy Đơn đặt hàng của mình.

Thanh toán

Tất cả Hàng hóa được mua đều phải thanh toán một lần. Thanh toán có thể được thực hiện thông qua các phương thức thanh toán khác nhau mà chúng tôi có sẵn, chẳng hạn như thẻ Visa, MasterCard, American Express, phương thức thanh toán trực tuyến (ví dụ: PayPal), ví kỹ thuật số (Apple Pay chẳng hạn) và ghi nợ trực tiếp ACH.

Thẻ thanh toán (thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ) phải được nhà phát hành thẻ của Bạn kiểm tra xác thực và ủy quyền. Nếu chúng tôi không nhận được sự ủy quyền cần thiết, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ hoặc không giao hàng cho Đơn hàng của Bạn.

Đăng ký

Thời gian đăng ký

Dịch vụ hoặc một số phần của Dịch vụ chỉ khả dụng với Đăng ký trả phí. Bạn sẽ được thanh toán trước định kỳ và định kỳ (chẳng hạn như hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm), tùy thuộc vào loại gói Đăng ký bạn chọn khi mua Đăng ký.

Vào cuối mỗi giai đoạn, Đăng ký của Bạn sẽ tự động gia hạn theo cùng các điều kiện chính xác trừ khi Bạn hủy đăng ký hoặc Công ty hủy đăng ký.

Hủy đăng ký

Bạn có thể hủy gia hạn Đăng ký của mình thông qua trang cài đặt Tài khoản của bạn hoặc bằng cách liên hệ với Công ty. Bạn sẽ không nhận được tiền hoàn lại cho các khoản phí Bạn đã trả cho Thời gian đăng ký hiện tại của Bạn và Bạn sẽ có thể truy cập Dịch vụ cho đến khi kết thúc Thời gian Đăng ký hiện tại của Bạn.

Thanh toán

Bạn phải cung cấp cho Công ty thông tin thanh toán chính xác và đầy đủ bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ, tiểu bang, mã zip, số điện thoại và thông tin phương thức thanh toán hợp lệ.

Nếu việc thanh toán tự động không thực hiện được vì bất kỳ lý do gì, Công ty sẽ phát hành hóa đơn điện tử cho biết rằng bạn phải tiến hành theo cách thủ công, trong một ngày thời hạn nhất định, với khoản thanh toán đầy đủ tương ứng với thời hạn thanh toán được ghi trên hóa đơn.

Thay đổi phí

Công ty, theo quyết định riêng của mình và bất cứ lúc nào, có thể sửa đổi phí Đăng ký. Mọi thay đổi về phí Đăng ký sẽ có hiệu lực vào cuối giai đoạn Đăng ký hiện tại.

Công ty sẽ cung cấp cho Bạn thông báo trước hợp lý về bất kỳ thay đổi nào trong phí Đăng ký để Bạn có cơ hội chấm dứt Đăng ký của mình trước khi thay đổi đó có hiệu lực.

Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi thay đổi phí Đăng ký có hiệu lực cấu thành việc Bạn đồng ý thanh toán số tiền Phí đăng ký đã sửa đổi.

Tiền hoàn lại

Trừ khi luật pháp yêu cầu, phí Đăng ký đã trả không được hoàn lại.

Một số yêu cầu hoàn lại tiền cho các Đăng ký có thể được Công ty xem xét trong từng trường hợp cụ thể và được Công ty quyết định.

Dùng thử miễn phí

Công ty có thể, theo quyết định riêng của mình, cung cấp Đăng ký với bản dùng thử Miễn phí trong một khoảng thời gian giới hạn.

Bạn có thể được yêu cầu nhập thông tin thanh toán của mình để đăng ký bản dùng thử Miễn phí.

Nếu Bạn nhập thông tin thanh toán của Bạn khi đăng ký Bản dùng thử Miễn phí, Bạn sẽ không bị Công ty tính phí cho đến khi Bản dùng thử Miễn phí hết hạn. Vào ngày cuối cùng của Thời gian dùng thử miễn phí, trừ khi Bạn đã hủy Đăng ký của mình, Bạn sẽ tự động bị tính phí Đăng ký áp dụng cho loại Đăng ký mà Bạn đã chọn.

Nếu Bạn không đăng ký trả phí trước khi thời gian dùng thử miễn phí kết thúc, tất cả nội dung Bạn tạo bằng nền tảng của Chúng tôi sẽ bị xóa.

Bất cứ lúc nào và không cần thông báo, Công ty có quyền (i) sửa đổi các điều khoản và điều kiện của ưu đãi Dùng thử Miễn phí, hoặc (ii) hủy bỏ đề nghị Dùng thử Miễn phí đó.

Khuyến mại

Bất kỳ Khuyến mãi nào được cung cấp thông qua Dịch vụ đều có thể chịu sự điều chỉnh của các quy tắc tách biệt với các Điều khoản này.

Nếu Bạn tham gia vào bất kỳ Chương trình khuyến mãi nào, vui lòng xem lại các quy tắc hiện hành cũng như chính sách Bảo mật của chúng tôi. Nếu các quy tắc cho Chương trình khuyến mãi xung đột với các Điều khoản này, thì các quy tắc của Chương trình khuyến mãi sẽ được áp dụng.

Tài khoản người dùng

Khi Bạn tạo tài khoản với Chúng tôi, Bạn phải cung cấp cho Chúng tôi thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật mọi lúc. Việc không làm như vậy cấu thành vi phạm Điều khoản, có thể dẫn đến việc tài khoản của Bạn trên Dịch vụ của Chúng tôi bị chấm dứt ngay lập tức.

Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu mà Bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ và cho bất kỳ hoạt động hoặc hành động nào dưới mật khẩu của Bạn, cho dù mật khẩu của Bạn là với Dịch vụ của Chúng tôi hay Dịch vụ Truyền thông Xã hội của Bên thứ ba.

Bạn đồng ý không tiết lộ mật khẩu của Bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn phải thông báo cho Chúng tôi ngay lập tức khi biết về bất kỳ vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của Bạn.

Bạn không được sử dụng làm tên người dùng tên của người hoặc tổ chức khác hoặc tên của người hoặc tổ chức khác không được cung cấp hợp pháp để sử dụng, tên hoặc nhãn hiệu phải tuân theo bất kỳ quyền nào của một cá nhân hoặc tổ chức khác không phải Bạn mà không có sự cho phép thích hợp hoặc một tên nếu không thì xúc phạm, thô tục hoặc tục tĩu.

Nội dung

Quyền đăng nội dung của bạn

Dịch vụ của chúng tôi cho phép Bạn đăng Nội dung. Bạn chịu trách nhiệm về Nội dung mà Bạn đăng lên Dịch vụ, bao gồm cả tính hợp pháp, độ tin cậy và tính thích hợp của nó.

Bằng cách đăng Nội dung lên Dịch vụ, Bạn cấp cho Chúng tôi quyền và giấy phép để sử dụng, sửa đổi, thực hiện công khai, hiển thị công khai, tái sản xuất và phân phối Nội dung đó trên và thông qua Dịch vụ. Bạn giữ bất kỳ và tất cả các quyền của Bạn đối với bất kỳ Nội dung nào Bạn gửi, đăng hoặc hiển thị trên hoặc thông qua Dịch vụ và Bạn có trách nhiệm bảo vệ các quyền đó. Bạn đồng ý rằng giấy phép này bao gồm quyền để Chúng tôi cung cấp Nội dung của Bạn cho những người dùng khác của Dịch vụ, những người này cũng có thể sử dụng Nội dung của Bạn theo các Điều khoản này.

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (i) Nội dung là của Bạn (Bạn sở hữu nó) hoặc Bạn có quyền sử dụng nó và cấp cho Chúng tôi các quyền và giấy phép như được cung cấp trong các Điều khoản này, và (ii) việc đăng Nội dung của Bạn trên hoặc thông qua Dịch vụ không vi phạm quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền, quyền hợp đồng hoặc bất kỳ quyền nào khác của bất kỳ người nào.

Hạn chế về Nội dung

Công ty không chịu trách nhiệm về nội dung của người dùng Dịch vụ. Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung và tất cả hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn, cho dù Bạn hay bất kỳ người thứ ba nào thực hiện như vậy bằng tài khoản của Bạn.

Bạn không được truyền bất kỳ Nội dung nào trái pháp luật, xúc phạm, gây khó chịu, nhằm mục đích ghê tởm, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, tục tĩu hoặc có thể bị phản đối. Ví dụ về Nội dung bị phản đối như vậy bao gồm, nhưng không giới hạn ở, những điều sau:

 • Bất hợp pháp hoặc thúc đẩy hoạt động bất hợp pháp.
 • Nội dung phỉ báng, phân biệt đối xử hoặc ác ý, bao gồm các tham chiếu hoặc bình luận về tôn giáo, chủng tộc, khuynh hướng tình dục, giới tính, nguồn gốc quốc gia / dân tộc hoặc các nhóm được nhắm mục tiêu khác.
 • Thư rác, máy móc - hoặc ngẫu nhiên - được tạo ra, cấu thành quảng cáo trái phép hoặc không được yêu cầu, thư dây chuyền, bất kỳ hình thức mời chào trái phép nào khác, hoặc bất kỳ hình thức xổ số hoặc cờ bạc nào.
 • Chứa hoặc cài đặt bất kỳ vi-rút, sâu, phần mềm độc hại, trojan hoặc nội dung khác được thiết kế hoặc nhằm mục đích phá vỡ, làm hỏng hoặc hạn chế hoạt động của bất kỳ phần mềm, phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào hoặc để làm hỏng hoặc truy cập trái phép vào bất kỳ dữ liệu nào hoặc dữ liệu khác thông tin của người thứ ba.
 • Xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu nào của bất kỳ bên nào, bao gồm bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền, quyền công khai hoặc các quyền khác.
 • Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào bao gồm Công ty và nhân viên hoặc đại diện của Công ty.
 • Vi phạm quyền riêng tư của bất kỳ người thứ ba nào.
 • Thông tin và tính năng sai.
 • Tài liệu khiêu dâm.
 • Tài liệu khiêu dâm.

Công ty có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, theo quyết định riêng của mình, xác định xem có Nội dung nào phù hợp và tuân thủ Điều khoản này hay không, từ chối hoặc xóa Nội dung này. Công ty bảo lưu quyền định dạng và chỉnh sửa cũng như thay đổi cách thức đối với bất kỳ Nội dung nào. Công ty cũng có thể hạn chế hoặc thu hồi việc sử dụng Dịch vụ nếu Bạn đăng Nội dung phản cảm như vậy. Vì Công ty không thể kiểm soát tất cả nội dung được đăng bởi người dùng và / hoặc bên thứ ba trên Dịch vụ, nên bạn đồng ý tự chịu rủi ro khi sử dụng Dịch vụ. Bạn hiểu rằng bằng cách sử dụng Dịch vụ, Bạn có thể tiếp xúc với nội dung mà Bạn có thể thấy xúc phạm, khiếm nhã, không chính xác hoặc có thể bị phản đối và Bạn đồng ý rằng trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nội dung nào, bao gồm bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ nội dung nào, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do việc bạn sử dụng bất kỳ nội dung nào.

Sao lưu nội dung

Mặc dù sao lưu Nội dung thường xuyên được thực hiện, Công ty không đảm bảo sẽ không có mất mát hoặc hỏng dữ liệu.

Điểm sao lưu bị hỏng hoặc không hợp lệ có thể do, nhưng không giới hạn, Nội dung bị hỏng trước khi được sao lưu hoặc thay đổi trong thời gian sao lưu được thực hiện.

Công ty sẽ cung cấp hỗ trợ và cố gắng khắc phục mọi sự cố đã biết hoặc đã phát hiện có thể ảnh hưởng đến việc sao lưu Nội dung. Nhưng Bạn thừa nhận rằng Công ty không có trách nhiệm liên quan đến tính toàn vẹn của Nội dung hoặc việc không khôi phục thành công Nội dung về trạng thái có thể sử dụng được.

Nội dung được lưu trên máy chủ của Công ty trong 30 ngày và sau đó sẽ bị xóa. Bạn đồng ý duy trì một bản sao đầy đủ và chính xác của bất kỳ Nội dung nào ở một vị trí độc lập với Dịch vụ.

Chính sách Bản quyền

Vi phạm sở hữu trí tuệ

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Chính sách của Chúng tôi là phản hồi bất kỳ khiếu nại nào cho rằng Nội dung được đăng trên Dịch vụ vi phạm bản quyền hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ khác của bất kỳ người nào.

Nếu Bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền thay mặt cho một người và Bạn tin rằng tác phẩm có bản quyền đã được sao chép theo cách cấu thành hành vi vi phạm bản quyền đang diễn ra thông qua Dịch vụ, Bạn phải gửi thông báo bằng văn bản của mình cho đại lý bản quyền của chúng tôi qua email tại qr@scancodeqr.com và đưa vào thông báo của Bạn mô tả chi tiết về hành vi vi phạm bị cáo buộc.

Bạn có thể phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại (bao gồm cả chi phí và phí luật sư) vì đã trình bày sai rằng bất kỳ Nội dung nào đang vi phạm bản quyền của Bạn.

Thông báo DMCA và Thủ tục DMCA đối với các khiếu nại vi phạm bản quyền

Bạn có thể gửi thông báo theo Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (DMCA) bằng cách cung cấp cho Đại lý bản quyền của chúng tôi thông tin sau bằng văn bản (xem 17 USC 512 (c) (3) để biết thêm chi tiết):

 • Chữ ký điện tử hoặc vật lý của người được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu quyền lợi của bản quyền.
 • Mô tả về tác phẩm có bản quyền mà Bạn cho rằng đã bị vi phạm, bao gồm URL (tức là địa chỉ trang web) của vị trí tồn tại tác phẩm có bản quyền hoặc bản sao của tác phẩm có bản quyền.
 • Nhận dạng URL hoặc vị trí cụ thể khác trên Dịch vụ nơi chứa tài liệu mà Bạn khiếu nại là vi phạm.
 • địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn.
 • Tuyên bố của Bạn rằng Bạn thực sự tin tưởng rằng việc sử dụng đang tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép.
 • Một tuyên bố của Bạn, được đưa ra theo hình phạt nếu khai man, rằng thông tin trên trong thông báo của Bạn là chính xác và Bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Bạn có thể liên hệ với đại lý bản quyền của chúng tôi qua email tại qr@scancodeqr.com. Khi nhận được thông báo, Công ty sẽ thực hiện bất kỳ hành động nào, theo quyết định riêng của mình, mà Công ty cho là phù hợp, bao gồm cả việc xóa nội dung bị thách thức khỏi Dịch vụ.

Sở hữu trí tuệ

Dịch vụ và nội dung gốc của Dịch vụ (không bao gồm Nội dung do Bạn hoặc người dùng khác cung cấp), các tính năng và chức năng đang và sẽ vẫn là tài sản độc quyền của Công ty và các nhà cấp phép của Công ty.

Dịch vụ được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác của cả Quốc gia và nước ngoài.

Các nhãn hiệu và trang phục thương mại của chúng tôi không được sử dụng liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Phản hồi của bạn cho chúng tôi

Bạn chỉ định tất cả các quyền, chức danh và lợi ích đối với bất kỳ Phản hồi nào Bạn cung cấp cho Công ty. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà việc chuyển nhượng đó không hiệu quả, Bạn đồng ý cấp cho Công ty quyền không độc quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi, miễn phí bản quyền, trên toàn thế giới và giấy phép để sử dụng, tái sản xuất, tiết lộ, cấp phép phụ, phân phối, sửa đổi và khai thác Phản hồi đó mà không sự hạn chế.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Công ty.

Công ty không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba. Bạn xác nhận và đồng ý thêm rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào như vậy.

Chúng tôi đặc biệt khuyên Bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào mà Bạn truy cập.

Chấm dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ Tài khoản của Bạn ngay lập tức, mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý, vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn nếu Bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Sau khi chấm dứt, quyền sử dụng Dịch vụ của Bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức. Nếu Bạn muốn chấm dứt Tài khoản của mình, Bạn có thể chỉ cần ngừng sử dụng Dịch vụ hoặc hủy đăng ký của Bạn thông qua cổng khách hàng của Chúng tôi.

Trách nhiệm hữu hạn

Bất chấp mọi thiệt hại mà Bạn có thể phải chịu, toàn bộ trách nhiệm của Công ty và bất kỳ nhà cung cấp nào của Công ty theo bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản này và biện pháp khắc phục độc quyền của Bạn cho tất cả những điều đã nói ở trên sẽ được giới hạn ở số tiền Bạn thực thanh toán thông qua Dịch vụ hoặc $25 USD nếu Bạn chưa mua bất kỳ thứ gì thông qua Dịch vụ.

Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, Công ty hoặc các nhà cung cấp của Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp hoặc do hậu quả nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất lợi nhuận, mất dữ liệu hoặc thông tin khác, vì lý do gián đoạn kinh doanh, về thương tích cá nhân, mất quyền riêng tư phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ, phần mềm của bên thứ ba và / hoặc phần cứng của bên thứ ba được sử dụng với Dịch vụ, hoặc nếu không liên quan đến bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản này), ngay cả khi Công ty hoặc bất kỳ nhà cung cấp nào đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó và ngay cả khi việc khắc phục không đạt được mục đích thiết yếu của nó.

Một số tiểu bang không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, có nghĩa là một số giới hạn nêu trên có thể không được áp dụng. Ở những tiểu bang này, trách nhiệm pháp lý của mỗi bên sẽ được giới hạn ở mức độ lớn nhất được pháp luật cho phép.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm “NGUYÊN TRẠNG” và “CÓ SN”

Dịch vụ được cung cấp cho Bạn “NGUYÊN TRẠNG” và “HIỆN CÓ” và với tất cả các lỗi và khuyết tật mà không có bất kỳ hình thức bảo hành nào. Trong phạm vi tối đa được phép theo luật hiện hành, Công ty, nhân danh chính mình và thay mặt cho các Chi nhánh của mình cũng như các nhà cấp phép và nhà cung cấp dịch vụ tương ứng của họ, từ chối rõ ràng tất cả các bảo đảm, cho dù rõ ràng, ngụ ý, theo luật định hay cách khác, đối với Dịch vụ, bao gồm tất cả các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, quyền sở hữu và không vi phạm, và các bảo đảm có thể phát sinh trong quá trình giao dịch, quá trình thực hiện, sử dụng hoặc thực hành thương mại. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, Công ty không cung cấp bảo hành hoặc cam kết nào và không tuyên bố dưới bất kỳ hình thức nào rằng Dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của Bạn, đạt được bất kỳ kết quả dự kiến nào, tương thích hoặc hoạt động với bất kỳ phần mềm, ứng dụng, hệ thống hoặc dịch vụ nào khác, hoạt động không bị gián đoạn, đáp ứng bất kỳ tiêu chuẩn hiệu suất hoặc độ tin cậy nào hoặc không có lỗi hoặc bất kỳ lỗi hoặc khuyết tật nào có thể hoặc sẽ được sửa chữa.

Không giới hạn những điều đã nói ở trên, Công ty cũng như bất kỳ nhà cung cấp nào của công ty không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý: (i) về hoạt động hoặc tính khả dụng của Dịch vụ, hoặc thông tin, nội dung và tài liệu hoặc sản phẩm bao gồm trên đó; (ii) rằng Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi; (iii) về tính chính xác, độ tin cậy hoặc đơn vị tiền tệ của bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào được cung cấp thông qua Dịch vụ; hoặc (iv) rằng Dịch vụ, máy chủ, nội dung hoặc email được gửi từ hoặc nhân danh Công ty không có vi rút, tập lệnh, trojan, sâu, phần mềm độc hại, timebombs hoặc các thành phần có hại khác.

Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ một số loại bảo đảm hoặc giới hạn đối với các quyền theo luật định hiện hành của người tiêu dùng, vì vậy một số hoặc tất cả các loại trừ và giới hạn ở trên có thể không áp dụng cho Bạn. Nhưng trong trường hợp như vậy, các loại trừ và giới hạn quy định trong phần này sẽ được áp dụng ở mức độ lớn nhất có thể thực thi được theo luật hiện hành.

Luật chi phối

Luật pháp của Quốc gia, không bao gồm các quy tắc xung đột luật, sẽ điều chỉnh Điều khoản này và việc bạn sử dụng Dịch vụ. Việc bạn sử dụng Ứng dụng cũng có thể tuân theo luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế khác.

Giải quyết tranh chấp

Nếu Bạn có bất kỳ mối quan tâm hoặc tranh chấp nào về Dịch vụ, Bạn đồng ý trước tiên cố gắng giải quyết tranh chấp một cách không chính thức bằng cách liên hệ với Công ty.

Dành cho người dùng ở Liên minh Châu Âu (EU)

Nếu Bạn là người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, bạn sẽ được hưởng lợi từ mọi quy định bắt buộc của luật pháp của quốc gia mà bạn đang cư trú.

Điều khoản Sử dụng Cuối của Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ

Nếu Bạn là người dùng cuối của chính phủ liên bang Hoa Kỳ, Dịch vụ của chúng tôi là một “Mặt hàng thương mại” vì thuật ngữ đó được định nghĩa tại 48 CFR §2.101.

Tuân thủ pháp luật Hoa Kỳ

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng (i) Bạn không sống ở quốc gia đang chịu lệnh cấm vận của chính phủ Hoa Kỳ hoặc đã được chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là quốc gia “hỗ trợ khủng bố” và (ii) Bạn không được liệt kê trong bất kỳ danh sách các bên bị cấm hoặc hạn chế của chính phủ Hoa Kỳ.

Hiệu lực từng phần và Từ bỏ

Tính hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được coi là không thể thực thi hoặc không hợp lệ, điều khoản đó sẽ được thay đổi và giải thích để hoàn thành mục tiêu của điều khoản đó ở mức độ cao nhất có thể theo luật hiện hành và các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

Từ bỏ

Trừ khi được quy định ở đây, việc không thực hiện quyền hoặc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ theo Điều khoản này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng của một bên trong việc thực hiện quyền đó hoặc yêu cầu thực hiện như vậy vào bất kỳ thời điểm nào sau đó cũng như việc từ bỏ vi phạm sẽ không cấu thành sự từ bỏ của bất kỳ vi phạm nào tiếp theo.

Phiên dịch

Các Điều khoản và Điều kiện này có thể đã được dịch nếu Chúng tôi cung cấp chúng cho Bạn trên Dịch vụ của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng văn bản gốc tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có tranh chấp.

Các thay đổi đối với các Điều khoản và Điều kiện này

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Nếu bản sửa đổi là tài liệu Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để cung cấp thông báo trước ít nhất 30 ngày trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Điều gì tạo nên sự thay đổi quan trọng sẽ được xác định theo quyết định riêng của Chúng tôi.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi sau khi các sửa đổi đó có hiệu lực, Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu Bạn không đồng ý với các điều khoản mới, toàn bộ hoặc một phần, vui lòng ngừng sử dụng trang web và Dịch vụ.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản và Điều kiện này, Bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

 • Qua email: qr@scancodeqr.com
404account-billing2thanh toán tài khoảnaccount-qr2account-qrachalipayTrả phí cho applemũi tên xuống màu xanh lammũi tên xuốngmũi tên-phải-2mũi tên sang phảithanh toán hóa đơndấu mũkiểm tragầnmàu sắcthẻ tín dụngctaxóa bỏtrống rỗngcon mắtvuông facebookFacebookgoogle-payGooglebánh hamburger trắngbánh hamburgerTrang Chủyếu tố hình ảnhhình ảnhinstagram-squarengày hạ cánh2ngày hạ cánhlanding-facebook2landing-facebook-innerlanding-facebookđịa điểm hạ cánh2nơi hạ cánhlanding-web2landing-web-bên trongtrang đíchlanding-youtube2đích-youtube-bên trongđích-youtubehộp thư2hộp thưtia chớphình vuông liên kếtlogo_steplogo-landing-footerđăng xuấtmenu-open2mở menuphương thức đóngkhông phảithông báo lỗithông báo-thành côngtạm ngừngđiện thoạichơipm_affirmpm_american_expresspm_amexpm_dinerspm_discoverpm_interacpm_jcbpm_maestropm_mastercardpm_payoneerpm_paypalpm_paysafepm_stripepm_unionpaypm_visapm_webmoneyđịnh giáHồ sơmã QRnghị quyếtmũi tên chọnphương tiện xã hộimẫuchữtwitter-squareloại hìnhtải lênurlwechat-pay